Een goede en evenwichtige inrichting begint met een goed ingedeelde plattegrond. Bij het indelen krijgen eerst alle gewenste woonfuncties hun plaats. Daarna wordt passend meubilair ingetekend. Dat kan bestaand meubilair zijn of nieuw. Daarbij let ik er op of er voldoende ruimte om te lopen en te bewegen. Ook mooie zichtlijnen maken een ruimte interessant.


Een enkele keer kan het beste resultaat verkregen worden met een kleine verbouwing. Denk hierbij aan het verplaatsen of weghalen van een wand.